מהו תקן ISO 14001

זהו תקן המקנה כלים לניהול סביבתי ועוסק בניהול היום יומי של התחומים בהם יש בפעילות הארגון השפעה על הסביבה.
ביישום דרישות תקן ניהול סביבתי ISO 14001 יש את היתרונות הבאים:
א.ביטוי לאחריות ורגישות הארגון לסביבתה, כגון: פסולת,קרקע, אוויר, מים.
ב.חיזוק האמון בין הארגון לבעלי העניין באשר הם :אזרחים, ארגונים חברתיים וכלכליים, ארגונים ממלכתיים ומוניציפאליים, ארגונים “ירוקים” וכל הרגיש לאיכות החיים.
ג.ניהול סביבתי משפר את השליטה בסביבה, בין השאר באמצעות עמידה בדרישות על פי כל דין בתחום הסביבה.
ד.פותח הזדמנויות לניצול יעיל של משאבים וחיסכון בתשומות, כגון: חשמל, מים, חומרי גלם וכדומה.

הארגון יוכל בעזרת מערכת ניהול סביבתי:

  • להבטיח את השגת המטרות הסביבתיות.
  • להציג לרשויות ולקהילה את אחריותה בנושאי איכות הסביבה.
  • לקיים קשרים מסחריים עם מדינות בהן יש דרישה לקיום מדיניות סביבתית.
  • למנוע כפילות בעמידה בתנאי איכות הסביבה בארץ הייצור וארצות הייצוא של המוצר.

הקשר בין תקן 9001 ISO ותקן 14001 ISO

שני התקנים האלו בנויים על פי אותה פילוסופיה, הם ניהוליים וולונטריים. 
יש מידה רבה של חפיפה בנהלים, בבקרות התהליכים, בתהליכי ההכשרה ובתיעוד.
ארגון אשר אושרה לו מערכת ניהול האיכות לפי תקן  9000 ISO, קל עליו להוסיף את חלק איכות הסביבה ISO 14001 למסגרת זו.

נשמח לעמוד לרשותך במידה ויש לך שאלות, הבהרות, עלויות הסמכה !