מהו תו תקן

מהו תו תקן ?

תו המציין כי המוצרים הנושאים אותו, מתאימים לדרישות התקנים החלים על המוצר במדינת ישראל ו/או בעולם.
במוצר הנושא את סימן תו התקן מובטחים האיכות והבטיחות כמוגדר בתקנים הישימים.

למה תו תקן ?

1. איכות ובטיחות המקבילים למוצרים דומים בעולם.
2. כלי-עזר קל ונוח המצטרף למכלול שיקוליו של היצרן, בבואו לרכוש מוצר.
3. הבטחת היצרן כי המוצר מתאים לדרישות התקן.
4. אישור תו-תקן ניתן על ידי גורם ממלכתי, בלתי תלוי ובעל מוניטין.

תו תקן מסייע ליצרנים מהסיבות הבאות:

-בשיפור המוניטין.
-ביתרון יחסי כלפי יצרנים שמוצריהם אינם מסומנים בתו-תקן.
-בשיפור באיכות המוצר על ידי התאמתו לתקנים בין-לאומיים.
-באפשרות להשתתפות במכרזים של גופים ומוסדות, המתנים ההשתתפות בסימון תו-תקן.
-בחסכון בעלויות הייצור כתוצאה מהקטנת עלויות אי-איכות.