המדיניות שלנו

thooda

אנו מבססים את מדיניותינו ביישום דרישות לקוחותינו בשירותים המסופקים להם

ובשביעות רצונם המלאה.

אנו מתחייבים לקיים באופן מלא את דרישות לקוחותינו כפי שסוכמו בהצעות מחיר, הזמנות, חוזים והסכמים.

אנו מתחייבים לענות על ציפיות לקוחותינו, ע”י מתן שירות באיכות מירבית.

אנו מתחייבים לעמוד בכל החוקים ,התקנות ותקנים הקשורים לפעילויות שלנו, לרבות שמירת הקניין הרוחני והסודיות של לקוחותינו.

אנו קשובים תמיד להצעות ושיפורים, מצד לקוחותינו וגורמים בלתי תלויים אחרים.

יעדינו הם:
התמקדות בדרישות ובשביעות רצון הלקוחות.

שיפור מתמיד ואפקטיבי של מערכת ניהול האיכות.

י. שגיא